Soorten Warmtepompen

Bodem-Water

Bron is gesloten circuit in de ondergrond (=captatienet), afgifte is sanitair warm water, vloerverwarming, ventiloconvectoren of radiatoren. Systeem kenmerkt zicht door hoge COP en hoge SPF

Beste systeem voor particuliere woningen

 • Voordelen: laagste elektriciteitsverbruik, geen onderhoud, lange levensduur, stille werking
 • Nadeel: eenmalige investering captatienet (gaat levenslang mee)

Captatienet:

 • BelgoSino © verticaal sondeveld voor zandgronden. Type sondeveld ontwikkeld door BelgoSino ©, speciaal voor de Kempische zandgrond. Het systeem kenmerkt zicht door een hoog captatierendement maar installatiekost die toch aanzienlijk kleiner dan bij diepteboringen. Bovenop de sondes kan ook zonder problemen vb. een oprit aangelegd worden.

 • Verticaal sondeveld met diepe boringen. Dit type sondeveld maakt gebruik van boringen tot op grotere diepte (100m). Vooral aangewezen op locaties waar boren technisch moeilijker is (beschikbare plaats, type ondergrond). De kostprijs is aanzienlijk duurder dan het BelgoSino © captatienet. Op sommige locaties is hiervoor een milieuvergunning nodig.
 • Horizontaal captatienet. Dit type net wordt horizontaal ingegraven onder de tuin, door de geringe diepte zijn de behaalde rendementen lager, bovendien moet een grote opp in de tuin voor het systeem gereserveerd worden. Het wordt dan ook minder toegepast

COP: Coëfficiënt Of Performance: rendement warmtepomp bij normomstandigheden, zonder inrekenen hulpenergie. COP is het normgetal om verschillende merken en types te kunnen vergelijken.
SPF: Seasonal Performance Factor: rendement bij normomstandigheden over gans stookseizoen, met inrekenen van hulpenergie. SPF is een betere basis om het effectieve rendement op jaarbasis te bepalen

Water-Water

Bron is opgepompt grondwater, afgifte is sanitair warm water, vloerverwarming, ventiloconvectoren of radiatoren. Kenmerkt zicht door hoge COP maar lagere SPF

 • Voordelen: lange levensduur, stille werking, ev. gratis drinkwater, hoog vermogen beschikbaar
 • Nadeel: hogere investering captatienet, geen onbeperkte levensduur, hoger elektriciteitsverbruik

COP: Coëfficiënt Of Performance: rendement warmtepomp bij normomstandigheden, zonder inrekenen hulpenergie. COP is het normgetal om verschillende merken en types te kunnen vergelijken.
SPF: Seasonal Performance Factor: rendement bij normomstandigheden over gans stookseizoen, met inrekenen van hulpenergie. SPF is een betere basis om het effectieve rendement op jaarbasis te bepalen

Lucht-Water

Bron is de omgevingslucht, afgifte is sanitair warm water, vloerverwarming, ventiloconvectoren of LT radiatoren. Kenmerkt zich door lagere COP en lagere SPF. Goedkopere installatie, geschikt voor klein vermogen (lage energiewoning). Typisch COP 3,6  –  SPF 3,0
Aangezien geen captatienet nodig is, is de installatie kost hier iets lager
Split systeem : Aparte buitenunit voor warmtecaptatie + compressie, in verbinding met een binnenunit voor afgifte aan CV water of SWW.

 • Voordelen: lagere installatiekost, geen tuin nodig
 • Nadelen: duurder toestel, hoger elektriciteitsverbruik, jaarlijks onderhoud, kortere levensduur, aanwezigheid buitenunit (visueel, geluid)

COP: Coëfficiënt Of Performance: rendement warmtepomp bij normomstandigheden, zonder inrekenen hulpenergie. COP is het normgetal om verschillende merken en types te kunnen vergelijken.
SPF: Seasonal Performance Factor: rendement bij normomstandigheden over gans stookseizoen, met inrekenen van hulpenergie. SPF is een betere basis om het effectieve rendement op jaarbasis te bepalen

Lucht-Lucht

Bron is de omgevingslucht, afgifte lucht in de woning. Apart systeem voor sanitair warm water is nodig.
Laagste COP en SPF

Goedkopere installatie, geschikt voor klein vermogen met hoofdvraag naar koeling (veranda, kantoor)
Typisch COP 3,2  –  SPF 2,8
Split systeem : Aparte buitenunit voor warmtecaptatie + compressie, in verbinding met een binnenunit voor afgifte

 • Voordeel: lagere installatiekost, eenvoudige werking
 • Nadelen: hoger elektriciteitsverbruik, jaarlijks onderhoud, kortere levensduur, aanwezigheid buitenunit (visueel, geluid), aanwezigheid binnenunit (tocht, visueel, geluid)

COP: Coëfficiënt Of Performance: rendement warmtepomp bij normomstandigheden, zonder inrekenen hulpenergie. COP is het normgetal om verschillende merken en types te kunnen vergelijken.
SPF: Seasonal Performance Factor: rendement bij normomstandigheden over gans stookseizoen, met inrekenen van hulpenergie. SPF is een betere basis om het effectieve rendement op jaarbasis te bepalen